تبلیغات
...GOD... - دختر بودن....
تو را.... قسم میدهم.... کنار داشته هایم.... بمان.... اگر نباشی.... دلم که هیچ.... دنیا هم تنگ میشود....

...GOD...

امـــــــــــــــــــروز بـــــــــــــــــرای خــــــــــــــــــــــــــــدا چـــــــــــــــــــــه کــــــــــــــــــرده ای

دختر بودن....


دختر بودن....


تاوان دارد....


دوست میشوی....


عاشق میشوی....


از روی عشق،نه هوس....


تنت را به او میسپاری....


پس از مدتی میرود....


آن زمان....


تو هرزگی کردی....


و او....


کمی دختر بازی....

[ جمعه 1 شهریور 1392 ] [ 23:01 ] [ maryam ] [ نظرات() ]