تبلیغات
...GOD... - خدا....
تو را.... قسم میدهم.... کنار داشته هایم.... بمان.... اگر نباشی.... دلم که هیچ.... دنیا هم تنگ میشود....

...GOD...

امـــــــــــــــــــروز بـــــــــــــــــرای خــــــــــــــــــــــــــــدا چـــــــــــــــــــــه کــــــــــــــــــرده ای

خدا....


خدا....


تنها روزنه امیدی است....


که هیچ گاه بسته نمیشود....


تنها کسی که با دهن بسته هم....


میتوان صدایش کرد....


با پای شکسته هم....


میتوان سراغش رفت....


تنها خریداری است که اجناس شکسته را....


بهتر بر میدارد....


تنها کسی که....


وقتی همه رفتند او میماند....


وقتی همه پشت کردن....


او آغوش میگشاید....


وقتی همه تنهایت گذاشتند....


محرمت میشود.....


و تنها سلطانی که....


با بخشیدن آرام میگیرد نه با تنبیه کردن....
[ سه شنبه 21 خرداد 1392 ] [ 16:45 ] [ maryam ] [ نظرات() ]