تبلیغات
...GOD... - لمس کن....
تو را.... قسم میدهم.... کنار داشته هایم.... بمان.... اگر نباشی.... دلم که هیچ.... دنیا هم تنگ میشود....

...GOD...

امـــــــــــــــــــروز بـــــــــــــــــرای خــــــــــــــــــــــــــــدا چـــــــــــــــــــــه کــــــــــــــــــرده ای

لمس کن....


لمس کن کلماتی را که برایت مینویسم....


تا بخوانی و بفهمی چقدر جایت خالیست....


تا بدانی نبودنت آزارم میدهد....


لمس کن کلماتی را که لمس ناشدنیست....


که از قلبم بر قلم و کاغذ میچکد....


لمس کن گونه هایم را که خیس اشک است و پرشیار....


لمس کن لحظه هایم را....


تویی که میدانی من چگونه عاشقت هستم....


لمس کن....


این با تو نبودن ها را لمس کن....
[ شنبه 11 خرداد 1392 ] [ 16:53 ] [ maryam ] [ نظرات() ]