تبلیغات
...GOD... - چه ساده لوحانه....
تو را.... قسم میدهم.... کنار داشته هایم.... بمان.... اگر نباشی.... دلم که هیچ.... دنیا هم تنگ میشود....

...GOD...

امـــــــــــــــــــروز بـــــــــــــــــرای خــــــــــــــــــــــــــــدا چـــــــــــــــــــــه کــــــــــــــــــرده ای

چه ساده لوحانه....


چـه ساده لــوحـانـه....


چشـم انتظــار دلتنگــی....


تــو مـی نشینـم....


فــرامــوش مـی کنــم هــی....


اگـر دل تــو قـــرار بــود....


 تنگ مــن شــود....


"هیــچ وقت نمــی رفتــی"....
[ یکشنبه 5 خرداد 1392 ] [ 12:57 ] [ maryam ] [ نظرات() ]